سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی ( پایگاه داده )

امروزه برای نگهداری از حجم عظیم داده ها دیگر استفاده از شیوه های سنتی مانند سیستم فایلینگ پاسخگو نخواهد بود. سیستم‌های مدیریت بانک اطلاعاتی نظیر Mysql, Sqlite ,… که هرکدام برای کاربرد خاصی طراحی و توسعه داده شده اند. جایگزین شیوه های قدیمی برای مدیریت و بازیابی حجم عظیم داده ها می باشند.

پایگاه داده یا سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی

تعریف سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی

سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی مکانیزم نگهداری رکورد‌ها است. یعنی بانک اطلاعاتی یا پایگاه داده مخزنی برای نگهداری از داده‌هاست.

به تعبیر ساده تر می توان گفت که این سیستم سیستمی رایانه ای است که با هدف ذخیره و بازیابی داده‌ها طراحی و توسعه داده شده است.

پایگاه داده، داده‌ها را پردازش می‌کند، آن‌ها را به اطلاعات تبدیل کرده و بازیابی می‌کند.

مزایای استفاده از پایگاه داده

زمانی که بخواهیم مزایای سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی در یک فروشگاه کوچک را بررسی کنیم،
خیلی نقطه‌ی مثبتی به چشم نمی‌آید.

اما بررسی سیستم مدیریت پایگاه داده در یک فروشگاه زنجیره ای بزرگ که متشکل از چندین فروشگاه و انبار است؛

نه تنها مزایا بلکه ضرورت استفاده از این سیستم را برای ما نمایان می‌سازد.

اگر بخواهیم مزایا را به صورت یک لیست نمایان کنیم؛ به شرح ذیل تفصیل می‌گردد:

فشردگی: چون داده‌های ورودی به پایگاه داده، فایل‌های متنی حجیم نیستند. لذا دارای نظم و ساختار می باشند
که همین موجب فشردگی و کاهش حجم آن‌ها شده است.

سرعت: امر قطعی که درباره سیستم ها DBMS وجود دارد این است که قطعا از انسان سریعتر پاسخ درخواست‌ها را می‌دهد و این موجب سرعت پاسخگویی آن‌ها شده است.

هزینه کمتر: برای نگهداری از داده‌ها دیگر نیازی به کارمندان، فضاهای ذخیره سازی وسیع و … نخواهد بود و
استفاده از پایگاه داده که این مزیت را برای ما دارد، موجب کاهش هزینه‌ها می‌گردد.

امنیت: به دلیل متمرکز بودن داده‌ها می تواند اعمال امنیتی نظیر فایروال و … را برای دسترسی به آن‌ها در نظر گرفت
که از مزایای سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی است.

دسترسی: چنانکه می‌دانید داده ها در سیستم‌های مدیریت پایگاه داده در یک جا متمرکز می‌باشند. که دسترسی پذیری آن‌ها را ساده تر می‌کند.

مزایایی که گفته شد به علاوه ذخیره سازی و دسترسی متمرکز داده‌ها حاصل این سیستم‌های مدیریتی برای داده‌های سازمانی و … است. به تفصیل در مقالات بعدی به شرح و بسط پایگاه داده به خصوص MYSQL خواهم پرداخت.

سایر مقالات: برنامه نویسی شی گرا

در سایر رسانه‌ها: مقایسه اجمالی بانک‌های اطلاعاتی